veiligheid Heskon


Veiligheid bij Heskon

Ontwikkelingen in de markt

Door de razendsnelle ontwikkeling van de e-bike markt in Nederland komt het (brand)gevaar van lithium accu’s steeds vaker in het nieuws. Logisch gevolg van de stijgende verkoopcijfers is ook een toename in het aantal incidenten met (gebruikte) e-bike accu’s. Diverse belanghebbenden hebben hun zorgen geuit naar aanleiding deze incidenten. Veiligheid rondom het transport, gebruik en onderhoud van e-bike accu’s komt steeds meer onder een vergrootglas te liggen.

Veel commerciële partijen, die belang hebben bij de verkoop van een nieuwe fiets of accu, spelen daar handig op in door te stellen dat revisie niet mogelijk of zelfs onveilig is. Helaas worden de mogelijkheden die revisie biedt op het gebied van duurzaamheid buiten beschouwing gelaten en de kostenbesparingen die daarmee gepaard gaan. Op die manier worden er dagelijks nog steeds grote hoeveelheden versleten accu’s vernietigd, terwijl het merendeel van de onderdelen zonder problemen hergebruikt kan worden.

Ondanks dat de nieuwste generatie fietsaccu’s technisch steeds geavanceerder geworden is, blijft het nog steeds het meest kwetsbare en dure onderdeel van een e-bike. Zowel de vakhandel als de consument staan met de rug tegen de muur wanneer een accu opgebruikt is. Men voelt zich genoodzaakt om een vervangend exemplaar bij de fabrikant aan te schaffen voor bedragen die uiteenlopen van €500 tot €1000, ondanks dat er betaalbare alternatieve voorhanden zijn.

Risico’s

Christa Grootveld, branchemanager voor de BOVAG Fietsbedrijven zegt over de risico’s: “Revisie van een fietsaccu is vaak gewoon mogelijk, mits dit door een expert wordt uitgevoerd. Wij raden consumenten dan ook aan zich te wenden tot de vakhandel daarvoor, met alle bijbehorende expertise en garanties.”

De meeste consumenten met een e-bike weten niet van het bestaan van revisie en voor de vakhandel was het tot nu toe commercieel minder interessant en lastig om de kwaliteit/veiligheid te beoordelen. Helaas bestaat er op dit gebied nog veel onduidelijkheid: er is geen objectief orgaan dat controleert of de kwaliteit en veiligheid van het product gewaarborgd is, zoals dit bijvoorbeeld voor refurbishing van smartphones en laptops wel gebruikelijk is.

Heskon is zich bewust van de risico’s die kleven aan het werken met (gebruikte) lithium accu’s. In alle fasen van het revisieproces heeft veiligheid van ons personeel en van het eindproduct de hoogste prioriteit. Mede daarom zijn wij als enige gespecialiseerd fietsaccu revisie bedrijf in Nederland gecertificeerd BOVAG-lid.

Wij delen de zorgen over de potentiële gevaren van fietsaccu revisie, wanneer dit niet op een zorgvuldige manier, door ongeschoold personeel en niet met de juiste gereedschappen gebeurt. Mede daarom pleiten wij voor een universeel revisie kwaliteitskeurmerk voor lithium accu’s met strenge veiligheidsnormen.

Veiligheidsmaatregelen bij Heskon

Brandpreventie en -bestrijding

In het reparatiecentrum zijn er diverse veiligheidsmaatregelen genomen om de risico’s tot een absoluut minimum te beperken en de kwaliteit zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. 

Dit begint bij het creëren van een veilige werkplek voor de medewerkers. Hierbij moet gedacht worden aan ruime individuele werkstations met in de directe omgeving voldoende brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen. Daarnaast is de volledige werkplaats ingericht met zo veel mogelijk brandvertragende materialen. Denk bijvoorbeeld aan een aparte testafdeling een speciale laadkast waar veilig alle gereviseerde accu’s geladen en getest kunnen worden.

Opleiding

Veiligheid en preventie maakt ook een belangrijk onderdeel uit van het opleidingstraject. Alle medewerkers die in de werkplaats rechtstreeks betrokken zijn het revisieproces krijgen gedurende de eerste maand geen directe rol in de productie, maar volgen een individuele training. Behalve dat men onder begeleiding meeloopt in alle stappen van het productieproces, wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een veilige werkwijze en volgt een uitgebreide introductie in de eigenschappen en gevaren van lithium accu’s.

Transport

Ook bij het transport van accu’s kiest Heskon bewust voor een werkwijze die zo veel mogelijk in overeenstemming is met de huidige ADR wetgeving die binnen de Europese Unie van kracht is. Doordat wij de accu’s veilig bij klanten laten ophalen door een gespecialiseerd transportbedrijf, worden niet alleen de risico’s tijdens het transport verminderd, maar nemen wij ook een gedeelte van de verantwoordelijkheid weg bij de klant.

Mocht er bij hoge uitzondering toch een accu zijn waarvan we de veiligheid niet kunnen garanderen, dan bieden wij klanten een speciaal daarvoor ontwikkelde veiligheidskoffer aan om de accu toch veilig binnen te krijgen.

Materiaal

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u een kwalitatief, veilig eindproduct met een lange levensduur retour krijgt. Dit borgen wij door uitsluitend gebruik te maken van A-merk energiecellen zoals LG, Samsung en Panasonic. Hetzelfde geldt voor de overige productiemiddelen, machines en gereedschappen die worden gebruikt gedurende het revisieproces. Een kleine kostenbesparing op materiaal weegt niet op tegen de kwaliteits- en veiligheidsrisico’s die dit in potentie met zich meebrengt.

Controle

Daarnaast wordt tijdens het volledige revisieproces gewerkt volgens het ‘acht-ogen principe’, waarbij iedere accu door minimaal 4 personen afzonderlijk wordt bewerkt en gecontroleerd, wat zorgt voor een structurele kwaliteitscontrole. Zowel de binnenkomende als uitgaande accu’s worden aan een strenge controle onderworpen: enkel accu’s waarvan wij de veiligheid 100% kunnen garanderen worden in productie genomen.

Bij de eindtest wordt een accu extra zwaar belast in een speciaal testprotocol per accu type, zodat we de werking en veiligheid van zowel de energiecellen, als het Battery Management System kunnen waarborgen. Daarbij testen wij een groot gedeelte van de accu’s standaard in één van onze testfietsen.

Gedurende het proces wordt de accu na elke stap gescand, waarna de informatie gelogd wordt in ons eigen ordervolgsysteem. Zo kunnen we precies zien in welke stap van het productieproces de accu zich bevindt, wie er aan welke accu gewerkt heeft en of er bijzonderheden zijn geweest tijdens de reparatie.