Retour & garantie


Garantiebepalingen

Wat is de garantietermijn?

De volgende garantiebepalingen gelden bij Heskon.nl als aanvulling op de wettelijke rechten die van toepassing zijn op de aankoopovereenkomst. Heskon.nl verleent 12 maanden garantie op de verrichte revisie- en/of reparatiewerkzaamheden. De garantieperiode gaat in op de datum die op uw factuur vermeld staat. Deze ontvangt u na afloop van de reparatie samen met de gereviseerde accu.

Heskon.nl garandeert dat de nominale capaciteit van het geplaatste cellenpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die met de gereviseerde batterij gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Wanneer heeft u wel recht op garantie?

Er kan aanspraak gemaakt worden op garantie indien:

  • Er sprake is van een defect aan het door Heskon.nl geplaatste cellenpakket (battery pack), lasverbindingen en bedrading.
  • Er sprake is van een defect aan (een of meerdere componenten van) het Battery Management System, ook wanneer deze niet vervangen zijn.
  • Er sprake sprake is van excessieve slijtage van de batterij binnen de eerste 12 maanden (>25% capaciteitsverlies t.o.v. de nominale capaciteit).

Wanneer vervalt uw recht op garantie?

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien:

  • De klant geen direct contact binnen de garantieperiode heeft opgenomen of Heskon.nl niet in de gelegenheid wordt gesteld om het defect te verhelpen.
  • Derden zonder toestemming van Heskon.nl de behuizing geopend hebben of wijzigingen hebben aangebracht aan de gereviseerde batterij.
  • Er sprake is van een diepteontlading waardoor het pakket met energiecellen beschadigd is geraakt.
  • Er sprake is van waterschade voor zover dit niet toe te schrijven is aan een montagefout (een gereviseerde accu behoort spatwaterdicht aan de klant te worden geleverd).
  • Er sprake is van foutief of onveilig gebruik en/of nalatigheid bij het onderhoud van de accu.

Aansprakelijkheid bij onherstelbare accu

Heskon ontvangt doorgaans versleten fietsaccu's die niet meer (optimaal) functioneren. Na binnenkomst in het reparatiecentrum ondergaat elke accu een zogenaamde 'pre-test' en in deze fase kunnen wij normaliter al vaststellen of de accu nog te herstellen is. Echter, bij zeer hoge uitzondering kan pas een goede diagnose gesteld worden in een latere fase van het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is.

In uitzonderlijke gevallen is het dus mogelijk dat een accu onbruikbaar uit de reparatie komt, ondanks dat deze voor de reparatie nog enkele kilometers ondersteuning gaf. In dat geval zal het aankoopbedrag gecrediteerd worden en neemt Heskon.nl de onderzoeks- en reparatiekosten voor eigen rekening. In overleg met de klant wordt bepaald of de de lege behuizing met oplader retour wordt gezonden of dat alle onderdelen kosteloos worden afgevoerd. Heskon.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een defect in het elektronische circuit waardoor een accu onbruikbaar wordt.

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Als er binnen de garantietermijn een defect aan het product ontstaat dat niet toe te schrijven is aan nalatig of onjuist gebruik, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (info@heskon.nl). Vermeld in de e-mail expliciet de klacht, het betreffende product en het bestelnummer. Wanneer de klacht niet op afstand te verhelpen is, ontvangt u instructies voor de retourzending van uw pakket naar het reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt.

Herroeping

Annuleren van uw revisieverzoek

Na het plaatsen van een bestelling heeft u in ieder geval vanaf dat moment 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen dit verzoek te annuleren (oftewel: herroepen). Bij ons is het zelfs zo dat u ervoor kunt kiezen dit revisieverzoek te annuleren, zolang u de accu niet naar ons heeft opgestuurd. Houd er wel rekening mee dat uw accu direct in het test- en reparatieproces wordt opgenomen, zodra deze in het reparatiecentrum is ontvangen. Nadat de revisie is uitgevoerd verliest u uw recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken. U kunt uw revisieverzoek annuleren door ons schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen.